172. Тема 22. Зміна агрегатних станів речовини. Рівняння теплового балансу