Раздел 30. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь