Раздел § 4. Елементи теорії ймовірностей ї математичної статистики. 28. Комбінаторні правила суми та добутку