§ 4. Елементи теорії ймовірностей ї математичної статистики