В1 (5). №.3 Просте ускладнене речення. № Стр. 10 - 13