В2 (8). №.3 Просте ускладнене речення. № Стр. 10 - 13