В2 (7). №.3 Просте ускладнене речення. № Стр. 10 - 13