169. § 50. Географія виробництва продукції рослинництва