117. § 12. Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки