44. § 5. Особливості вживання в мовленні та інтонування різних видів простих речень