72. Тестові завдання для перевірки аудіативних умінь