65. Тестові завдання для перевірки аудіативних умінь