71. Тестові завдання для перевірки аудіативних умінь