60. Тестові завдання для перевірки аудіативних умінь