Раздел § 21. Вимоги до виразності мовлення в різних стилях