Раздел ВІДОМОСТІ ІЗ СИНТАКСИСУ ТА ПУНКТУАЦІЇ. § 22. Узагальнення вивченого з розділу «Відомості із синтаксису та пунктуації»