Раздел ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ. § 18. Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі