Раздел ПОВТОРЕННЯ, УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОГЛИБЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО. § 6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль