Раздел § 6. Типи і стилі мовлення. Поняття про офіційно-діловий стиль