§ 13. Застосування властивостей функцій до розв'язування ірраціональних рівнянь