Частина 1. Поточний контроль знань

 1. Вступ. Абетка кінематики

 2. Рівномірний прямолінійний рух

 3. Самостійна робота 1. Закон додавання швидкостей. Середня швидкість

 4. Самостійна робота 2. Швидкість і прискорення під час рівноприскореного прямолінійного руху

 5. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху

 6. Самостійна робота 3. Кінематика рівномірного руху тіла по колу

 7. Сила. Додавання сил. Перший закон динаміки Ньютона

 8. Самостійна робота 4. Другий і третій закони динаміки Ньютона

 9. Закон всесвітнього тяжіння. Сила тяжіння. Вага та невагомість

 10. Рух тіла під дією кількох сил (рух у горизонтальному та вертикальному напрямках)

 11. Рух тіла під дією кількох сил (рух по похилій площині)

 12. Рух тіла під дією кількох сил (рух системи зв’язаних тіл)

 13. Самостійна робота 5. Рівновага тіл. Момент сили

 14. Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу

 15. Самостійна робота 6. Механічна робота. Потужність. Механічна енергія

 16. Механічна робота. Закон збереження механічної енергії

 17. Релятивістська механіка

 18. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії

 19. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії

 20. Самостійна робота 7. Газові закони. Рівняння стану ідеального газу

 21. Ізопроцеси в газах

 22. Пароутворення та конденсація. Вологість повітря

 23. Самостійна робота 8. Властивості рідин. Будова та властивості твердих тіл

 24. Самостійна робота 9. Внутрішня енергія тіл. Перший закон термодинаміки

 25. Самостійна робота 10. Теплова та холодильна машини

Рекомендовані підручники

ГДЗ Фізика 10 клас

ГДЗ Фізика 10 клас

Автори:Ф. Я. Божинова, С.В. Каплун

Рік:2014

Опис:Рівень стандарту: Зошит для лабораторних робіт

ГДЗ Фізика 10 клас

ГДЗ Фізика 10 клас

Автори:Ф. Я. Божинова, О. І. Каплун

Рік:2011

Опис:Академічний рівень: Зошит для лабораторних робіт

ГДЗ Фізика 10 клас

ГДЗ Фізика 10 клас

Автори:В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова

Рік:2010

Опис:Академічний рівень

ГДЗ Фізика 10 клас

ГДЗ Фізика 10 клас

Автори:В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий

Рік:2018

Опис:Рівень стандарту

ГДЗ Фізика 10 клас

ГДЗ Фізика 10 клас

Автори:Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, С.В. Каплун

Рік:2018

Опис:Зошит для лабораторних робіт і фізичного практикуму

Найбільш популярні книги

ГДЗ Математика 5 клас

ГДЗ Математика 5 клас

Автори:А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір, Ю. М. Рабінович

Рік:2013

Опис:Збірник задач і контрольних робіт

ГДЗ Географія 9 клас

ГДЗ Географія 9 клас

Автори:В. М. Бойко, І. Л. Дітчук

Рік:2017

Опис:Зошит для практичних робіт

ГДЗ Фізика 7 клас

ГДЗ Фізика 7 клас

Автори:В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий

Рік:2015

ГДЗ Фізика 8 клас

ГДЗ Фізика 8 клас

Автори:В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, С. О. Довгий

Рік:2016