3.33. § 3.2. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі