3.24-3.25. § 3.2. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі