3.39. § 3.2. Взаємне розміщення прямої і площини у просторі