4.12-4.13. § 4.1. Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини