4.16. § 4.1. Взаємне розміщення двох площин у просторі. Паралельні площини