Раздел § 15. Координати вектора. Дії над векторами, що задані координатами