Раздел Морфологічна норма. § 4. Прислівник. Ступені порівняння прислівників