Раздел Стилістична норма. § 43. Стилістичні особливості засобів словотвору