Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості