ФОНЕТИКА. ОРФОЕПІЯ. ГРАФІКА. ОРФОГРАФІЯ

 1. § 26. Звуки мови. Голосні і приголосні звуки171 - 180

 2. § 27. Приголосні тверді і м'які181 - 187

 3. § 28. Дзвінкі і глухі приголосні188 - 195

 4. § 29. Букви г і г198 - 203

 5. § 30. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв ї, є, ю, я204 - 213

 6. § 31. Орфограма. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфографічна помилка214 - 222

 7. § 32. Склад. Наголос. Основні правила переносу223 - 231

 8. § 33. Орфоепічна помилка. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені в коренях слів233 - 237

 9. § 34. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом238 - 243

 10. § 35. Вимова приголосних звуків і позначення їх на письмі. Уподібнення приголосних звуків246 - 249

 11. § 36. Спрощення в групах приголосних250 - 254

 12. § 37. Чергування о - а, е - і, е - и256 - 261

 13. § 38. Чергування о, е з і262 - 267

 14. § 39. Чергування е - о після ж, ч, ш268 - 274

 15. § 40. Букви и, і після ж,ч,ш,щ та г,к,х у коренях слів275 - 281

 16. § 41. Найголовніші правила чергування приголосних звуків282 - 290

 17. § 42. Основні правила чергування у - е, і - й291 - 299

 18. § 43. Позначення м'якості приголосних на письмі буквами ь,і,є,ю,я. Правила вживання м'якого знаку300 - 307

 19. § 44. Сполучення йо,ьо308 - 316

 20. § 45. Правила вживання апострофа317 - 323

 21. § 46. Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків324 - 329

 22. § 47. Вимова і написання слів із подовженими приголосними330 - 338

 23. § 48. Написання слів іншомовного походження339 - 348

 24. Завдання для самоперевірки349 - 354