Раздел § 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)