Відомості із синтаксису та пунктуації

 1. § 38. Словосполучення. Головне та залежне слово в словосполученні394 - 400

 2. § 39. Речення. Граматична основа речення (підмет і присудок)402 - 414

 3. § 40. Речення з одним головним членом417 - 425

 4. § 41. Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина432 - 441

 5. § 42. Речення з однорідними членами (без сполучників і зі сполучниками а, але, і). Кома між однорідними членами речення444 - 453

 6. § 43. Узагальнювальне слово в реченні з однорідними членами. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами455 - 464

 7. § 44. Звертання. Непоширені й поширені звертання. Розділові знаки при звертанні (повторення)467 - 474

 8. § 45. Вставні слова та сполучення слів476 - 484

 9. § 46. Складні речення з безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення, з’єднаними безсполучниковим і сполучниковим зв’язком486 - 494

 10. § 47. Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові496 - 503

 11. § 48. Діалог. Тире при діалозі506 - 515