Раздел § 38 Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних