Раздел § 33. Узагальнення вивченого з розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»