Раздел § 27. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв