Раздел § 44. Подвоєння букв на позначення подовжених приголосних