Раздел Позначення м’якості приголосних на письмі. Апостроф. Подвоєні букви