Раздел Контрольна робота №6. Пряма та обернена пропорційні залежності. Коло і круг. Ймовірність випадкової події