Раздел Психічна й духовна складові здоров’я. Розвиток інтелектуальних здібностей