105. § 8. Дієвідмінювання дієслів. Дієслова 1 та 2 дієвідмін