Раздел 1. Раціональні вирази. 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками