Контрольна робота № 5. Повні та неповні квадратні рівняння