Самостійна робота № 8. Квадратні рівняння. Теорема Вієта