4. Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень