6. Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень