Розділ 4. ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ ГОСТРОГО КУТА. ОБЧИСЛЕННЯ ПРЯМОКУТНОГО ТРИКУТНИКА