Раздел § 2. Подібність трикутників. 11. Теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки