413. 11. Теорема Фалеса. Теорема про пропорційні відрізки