Раздел § 1. Чотирикутники. 10. Описане та вписане кола чотирикутника