Раздел § 16. Обставина. Види обставини за значеннями